top of page

שב"ס לצפייה ישירה - ערוץ כאן 11

הסדרה עוסקת בבית הסוהר ענבים ועוקבת אחר הסוהרים, האסירים ומבקריהם. פרקי הסדרה מורכבים ממספר מערכונים, כאשר כל אחד מהם מתמקד בדמות שונה. בית הסוהר משקף את חוליי החברה הישראלית ומשמש ככלי דרכו הסדרה מבקרת מספר רב של תופעות שליליות בה, החל משחיתות של פוליטיקאים דרך שחיקתה של הסנגוריה הציבורית ועד חולשתה של המערכת. נוסף על כך, הסדרה עוסקת בעניינים אשר אינם קשורים לבית הסוהר באופן ישיר אך מתכתבים עם אלו שכן, ומבקרת אותם בנוסף. למשל, סוהר שנחטף ושני אסירים שבאים לייעוץ זוגי אצל רב.