top of page

עידן פלוס+ מדריך מלא - טלוויזיה "בחינם"

עידן פלוס+ ( ערוצים ישראליים דיגיטליים נגישים)


הוא מערך שידור טלוויזיה דיגיטלי קרקעי (DTT) הפועל בישראל.

קליטת השידורים מצריכה אנטנה וממיר דיגיטלי, או טלוויזיה התומכת בשיטת שידור דיגיטלית DVB 1/2.

השידורים מופעלים על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומופצים לקליטה בחינם בכל מדינת ישראל.

השידורים מלווים בכתוביות סמויות, לוח שידורים אלקטרוני ורדיו.

עידן+ החליף את שידורי הטלוויזיה האנלוגיים, ומהווה חלופה חינמית מצומצמת לטלוויזיה בכבלים ובלוויין.

תוכניות להרחבה משמעותית של ערוצי השידור יצרו ציפייה לתחרות בספקי הטלוויזיה בתשלום, אך אלה לא יצאו אל הפועל, או כשלו בשל מיעוט צופים ותמחור לא הולם של דמי ההפצה.

בעידן הסטרימרים והצפייה ישירה דרך האינטרנט עידן פלוס+ הופך לחבילה מעניינת בשילוב עם נטפליקס או מנוי אחר לצפייה ישירה בסרטים וסדרות. ערוצי החדשות והבידור הרלווטנים בטלוויזיה בעידן פלוס מוצעים בחינם ולא מחייבים אותנו לרכוש מממיר ולהתחייב לשירותי לווין או כבלים שדרכו היינו רואים בעיקר VOD.

עידן פלוס + - היסטוריה והקמה בישראל

טרם הקמת המערך שודרו בישראל הערוץ הראשון וערוץ 2 בשיטה הקרקעית-אנלוגית. השידורים תפסו עשרות אפיקים בתחום UHF, וכמה בתחום VHF. בנובמבר 2004 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מספר 2189 על הקמת צוות בין-משרדי שיבחן את הצורך בשידורים דיגיטליים עבור הערוצים הציבוריים הפתוחים. בפברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק, שמאפשר שידורי DTT. חוק זה מסמיך את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כגוף האחראי על שידורים אלה בישראל. הכוונה להגיע לתשתית ארצית של תחנות ממסר, המכסה כ-85% מהבתים עם מקלט ביתי ולכ-98% כיסוי לבעלי אנטנה חיצונית. על פי התיקון לחוק, השידורים האנלוגיים של ערוצים אלה יופסקו לאחר 18 חודשים מתחילת שידור ה-DTT.

שתי מטרות עיקריות למעבר לשידורים דיגיטליים של עידן פלוס: