top of page

יוצאים מהכלל לצפייה ישירה עם רוני קובן - זכיות כאן 11

העיתונאי רוני קובן חוזר לכאן 11 בסדרה דוקומנטרית חדשה – "יוצאים מהכלל".

במסגרת הסדרה קובן יוצא לפגוש קהילות ייחודיות בנוף הישראלי:

אנשים שמבחירה או מחוסר ברירה חיים בדרך השונה באופן קיצוני מכל מה שאנחנו מכירים.

קובן הולך להכיר אותם מקרוב וגם לחוות איתם את סגנון החיים המיוחד שלהם